Vzniká Vám odpad počas stavebnej činnosti v podobe odrezkov z tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu? Kúpili ste si televízor, alebo práčku zabalenú do expandovaného polystyrénu? My Vám pomôžeme!

Ako recyklovať EPS?

EPS (expandovaný polystyrén) tiež známy pod označením penový polystyrén, je organická hmota zo skupiny penových plastov. Vďaka svojej homogenite je jednoducho a efektívne recyklovateľný. Expandovaný polystyrén EPS je najrozšírenejší hlavne v stavebníctve, pre jeho vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti, nízku hmotnosť a hlavne pre to, že zabezpečuje pohodu vášho domova.

Používa sa aj na ochranu pred chladom a teplom, alebo ako obalový materiál v elektrotechnickom, nábytkárskom priemysle a pod. Materiál je ľahký, odolný voči tlaku a hygienicky nezávadný. Ročne sa ho vyrobí obrovské množstvo a aj napriek tomu, že je 100% recyklovateľný, jeho recyklácia musí prebiehať na špeciálnych zariadeniach. V súčasnosti sa na Slovensku recykluje približne 30%.

Spoločnosť POLYFORM s.r.o. prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov z expandovaného polystyrénu vznikajúce z obalov vyrobených z EPS, ako aj odrezkov, ktoré vznikajú počas stavebnej činnosti.

Recyklácia priamo u výrobcu

Recyklácia je veľmi dôležitý proces opätovného využitia. Základom úspešnej recyklácie je zber a triedenie EPS. EPS je veľmi dobre recyklovateľný materiál, čo možno mnohých prekvapí. V oblasti recyklácie je cieľ dosiahnuť úplné spracovanie odpadov z EPS tak, aby sa životný cyklus výrobkov celkom uzavrel. Naša spoločnosť POLYFORM, s. r. o. od roku 2004 prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov z expandovaného polystyrénu.

Spoločne k pohode domova

Stavba domu si vyžaduje množstvo znalostí, ale aj pretečených nervov. Nie každý má čas a hlavne chuť riešiť všetky vzniknuté situácie. Obklopte sa tými správnymi ľuďmi a hneď to pôjde ako po masle. POLYFORM je skutočným tímovým hráčom. Vďaka našim produktom vám dokážeme zabezpečiť „pohodu domova“ rýchlo a jednoducho, od základov až po strechu. Zároveň Vám počas stavebnej činnosti a po jej dokončení pomôžeme s recykláciou EPS.

Sprievodca zberom odpadov z EPS

Recyklujeme iba čistý a suchý odpadový EPS. Bližšie informácie nájdete v PDF katalógu.

Spoločnosť POLYFORM, s. r. o., ako jeden z najväčších výrobcov polystyrénu na Slovensku podporuje iniciatívu, ktorej cieľom je do roku 2025 dosiahnuť 50 % podiel recyklácie stavebných a obalových odpadov z EPS. Aj keď plastový odpad predstavuje iba 7 % z celkového objemu tuhého odpadu a z toho 0,1 % tvorí EPS odpad – prevažne obaly, k tejto problematike pristupujeme zodpovedne.

POLYFORM, s. r. o. sa zameriava na mechanickú recykláciu obalových materiálov z EPS, ako sú obaly z chladničiek, pračiek, TV a pod. a hlavne na recykláciu EPS odpadov, ktoré vznikajú pri samotnej stavebnej činnosti. Na stavbách vzniká odpad hlavne pri montáži tepelnoizolačných dosiek a to vo forme odrezkov.

Expandovaný polystyrén je vo svojej podstate 100 % recyklovateľný. Odpady z neho sa považujú za hodnotný zdroj, ktorý je možné v širokom rozsahu ďalej využiť a zhodnotiť. Výrazne znižuje zaťaženie životného prostredia a šetrí energie. Patrí medzi najviac recyklovateľné plasty.