30 rokov spoločne k pohodliu domova

V roku 1993 sa v podtatranskom Podolínci zrodila spoločnosť s názvom POLYFORM, s.r.o.

Jej hlavnou činnosťou je vyrábať tepelné a zvukové izolácie z expandovaného polystyrénu (EPS) pre stavebný priemysel. S postupom času sa spoločnosť rozširovala a do svojich aktivít pridala aj výrobu obalov a tvaroviek z EPS, to sa písal rok 2001. V roku 2010 zaradila do svojho portfólia stavebný systém s názvom VARIANT HAUS, ktorý je určený pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov. V rovnakom roku začala prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie odpadov z EPS. Spoločnosť POLYFORM je súčasťou mnohých odborných združení a organizácií, ktoré sa zaoberajú problematikou zatepľovania budov. Týmto spôsobom sa spoločnosť angažuje v šírení  a podpore rozvoja tepelno-izolačných systémov zameraných na úsporu primárnych energií v budovách. 

POLYFORM, vďaka svojim  produktom a spoločne s vami, už 30 rokov zvyšuje  pohodlie vášho domova. 

 

Dlhoročné skúsenosti 

Vďaka dlhoročným skúsenostiam, vysokému štandardu kvality a odbornému prístupu si POLYFORM získal dôveru mnohých spoločností a zákazníkov na celom Slovensku a v Európe. Spoločnosť má klientov v rôznych odvetviach priemyslu (stavebníctvo, spotrebná elektronika, baliaca technika, marketing,…). 

Trhové podmienky a konkurencia sa neustále menia a rovnako sa mení snaha našej spoločnosti o zdokonaľovanie  produktov, aby boli čo najefektívnejšie a zodpovedali potrebám trhu.

Okrem toho sa POLYFORM snaží minimalizovať svoj vplyv na prírodu a pri výrobe svojich produktov využíva zdroje a materiály s čo najnižším vplyvom na životné prostredie. Podporuje recykláciu a zhodnocovanie odpadov z EPS. Cieľom je takto prispieť k udržateľnému rozvoju a zabezpečiť, aby výrobná činnosť nebola negatívnym faktorom v ochrane prírody a kvality života na zemi. 

Dlhoročné skúsenosti a prax

Profesionalita a spolupatričnosť 

Spoločnosť POLYFORM k svojim zákazníkom pristupuje profesionálne. Snaží sa poskytovať vysokú úroveň podpory a služieb. Pomáha tiež nájsť riešenie, ktoré najlepšie zodpovedá ich požiadavkám. Prísne dodržiavanie štandardov kvality a bezpečnosti, neustále sledovanie a zlepšovanie svojich procesov je samozrejmosťou, spolu s profesionálnym prístupom k vývoju nových produktov a výrobných procesov, ktoré zodpovedajú potrebám zákazníkov.

Spoločnosť sa riadi zásadami ako sú etika, zodpovednosť a transparentnosť. Zakladá si na spolupatričnosti a spolupráci, a snaží sa budovať dlhodobé a vzájomne prospešné vzťahy so svojimi zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi. POLYFORM chápe, že úspech spoločnosti závisí od úspechu a spokojnosti zákazníkov.

Typy polystyrénov POLYFORM

Naša radosť je vaša spokojnosť

POLYFORM na svojej webovej stránke, sociálnych sieťach a ostatných komunikačných kanáloch verejne zdieľa svoje úspechy a radosťrealizovaných projektov. Informuje o svojich úspechoch, nových produktových riešeniach a inovatívnych technológiách. Okrem toho organizuje rôzne spoločenské akcie a podujatia, na ktorých sa stretáva so svojimi zákazníkmi, partnermi a odbornou verejnosťou. Tieto akcie sú príležitosťou na zdieľanie skúseností, nápadov a inovatívnych riešení v oblasti spracovania a výroby EPS.

Sociálne siete a webová stránka POLYFORM

Dlhodobé vzťahy sú oporou spoločnosti

Priateľstvá vytvorené na základe dlhodobých vzťahov s dodávateľmi, partnermi a zákazníkmi sú založené na dôvere a spolupráci. Mať možnosť „oprieť sa“ o kvality a prax ľudí z POLYFORMu je pre nás prioritou. Našou snahou je maximálna podpora klientov v dosahovaní ich cieľov. Budovanie priateľských a odborných vzťahov s dodávateľmi pomáha pri rozvoji spoločnosti. 

Budova POLYFORM

Vytváranie hodnoty ako cesta k pohodliu domova

Snahou spoločnosti je vytváranie pridanej hodnoty pre  zákazníkov, partnerov a dodávateľov. Ponúka preto spoločne výhodné riešenia, medzi ktoré patria:  

  • vysokokvalitné výrobky a služby
  • poskytovanie zákazníckej podpory
  • stabilné obchodné vzťahy
  • neustále minimalizovanie vplyvu na životné prostredie a podpora udržateľnosti
  • podpora miestnych komunít, charitatívnych organizácií a environmentálne iniciatívy

Spoločnosť POLYFORM už 30 rokov  poskytuje stabilné obchodné vzťahy, ktoré umožňujú dlhodobo zvyšovať  pohodlie domova.