30 rokov spoločne k pohodliu domova

Už 30 rokov sa môžete „oprieť“ o naše skúsenosti a prax, vďaka ktorým sme sa stali lídrom vo výrobe EPS izolačných materiálov. Vďaka tomu spoločne smerujeme k pohodliu domova.

Našou hlavnou činnosťou je vyrábať tepelné a zvukové izolácie z expandovaného polystyrénu (EPS) pre stavebný priemysel.
Sme súčasťou mnohých odborných združení a organizácií, ktoré sa zaoberajú problematikou zatepľovania budov. Týmto spôsobom sa angažujeme v šírení a podpore rozvoja tepelno-izolačných systémov zameraných na úsporu primárnych energií v budovách.

V našom článku „30 rokov spoločne k obnove domova“ sa dočítate o ceste našej spoločnosti od jej vzniku v roku 1993 až po súčasnosť .

Viac informácií k výzve Obnov dom nájdete na stránke https://obnovdom.sk/.


Spoločne k obnove domova

Obnovte svoj dom s POLYFORM. Spoločne tak podporíme rozvoj tepelno-izolačných systémov zameraných na úsporu primárnych energií v budovách.

Téma zvyšovania cien energií a ich nedostatok je všade okolo nás. Aktuálne prebiehajú výzvy „Zelená domácnostiam“ a „Plán obnovy“, pri ktorých štát ponúka spoluúčasť pri obnove rodinných domov. Cieľom je znížiť spotrebu energie.
Sledujete aktuálny vývoj v oblasti obnovy rodinných domov? Zaujíma Vás ako získať podporu na obnovu z výzvy „Zelená domácnostiam“? Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam a zákazníckej podpore získate všetky potrebné informácie na jednom mieste. Preto sme si pre Vás pripravili rad zaujímavých článkov:

V našom článku „Spoločne k obnove domova“ sa dočítate o špecializácií a výrobe tepelných a zvukových izolácií z expandovaného polystyrénu EPS.


Recyklácia je spoločná cesta k lepšiemu domovu

Recyklácia je spoločná cesta k lepšiemu domovu. Pri výrobe našich produktov využívame zdroje a materiály s čo najnižším vplyvom na životné prostredie.

Pri výrobe našich produktov využívame zdroje a materiály s čo najnižším vplyvom na životné prostredie. Podporuje recykláciu a zhodnocovanie odpadov z EPS. Cieľom je takto prispieť k udržateľnému rozvoju a zabezpečiť, aby výrobná činnosť nebola negatívnym faktorom v ochrane prírody a kvality života na zemi.

Viac o recyklácií sa dočítate na našej stránke „Recyklácia EPS“ Aktuálny zoznam zberných dvorov na recykláciu odpadu z EPS nájdete na stránke „Zberný dvor“.

V našom článku „Recyklácia je spoločná cesta k lepšiemu domovu“ sa dočítate ako patríme k priekopníkom recyklácie odpadov z expandovaného polystyrénu (EPS) na Slovensku a poskytujeme efektívne a udržateľné riešenia pre spracovanie tohto materiálu.

Silné partnerstvá

Naša spoločnosť má zmluvných partnerov, s ktorými spolupracuje na distribúcii a predaji produktov zo svojho obchodného portfólia. Títo prispievajú k šíreniu a dostupnosti produktov na trhu. Zabezpečujú dodávku, servis a potrebnú technickú podporu. Zásluhou týchto distribučných kanálov môže byť POLYFORM bližšie k svojim zákazníkom a môže efektívne reagovať na ich potreby. Viac o našich partneroch sa dočítate v článku: Spoločné partnerstvá sú kľúčom k úspechu


Máte záujem o bližšie info k obnove domu?

    Informovanie GDPR