Zateplenie strešného plášťa nových bytových domov expandovaným polystyrénom

Ako tepelná izolácia strešného plášťa boli použité dosky bieleho expandovaného polystyrénu (EPS), aby bola zabezpečená podmienka energetickej hospodárnosti budovy ako aj komfortu bývania.

Miesto realizácie: Turčianske Teplice

Použité produkty: EPS 70, EPS 100, EPS 150 JSD, s hrúbkou skladby 350 mm

Dátum ukončenia realizácie : 2023

Vizualizácia:

Realizácia: