Slovenská obchodná a priemyselná komora udeľuje čestné uznanie spoločnosti POLYFORM s.r.o. za zásluhy o rozvoj Slovenskej ekonomiky a podnikania