Slovenská obchodná a priemyselná komora udeľuje čestné uznanie spoločnosti POLYFORM, s.r.o., Podolínec za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2022.