Fasádny expandovaný polystyrén vyrábaný spoločnosťou POLYFORM, s.r.o., je súčasťou kvalitných zatepľovacích systémov, ktoré sa museli vyrovnať s novými tepelnotechnickými a požiarnymi normami.

Bližšie informácie sú dostupné v priloženom článku.

Zdroj: Správa budov 03-2019