Sprísnené požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti obvodových konštrukcií stavieb zadefinované v norme STN 73 0540-2+Z1+Z2:2019 ukázali, že je potrebné sa vo zvýšenej miere zaoberať tepelnými stratami spodnej časti budovy, ako sú sokel, základová doska, základové pásy, suterén a pod. Tieto časti stavby musia na rozdiel od bežného zateplenia obvodového plášťa odolávať aj zvýšenému mechanickému zaťaženiu a vlhkosti.

Soklovéperimetrické dosky z expandovaného polystyrénu ponúkajú efektívne a účinné riešenie na mechanickú aj tepelnú ochranu stavby. Dosky sa vyrábajú na priemyselných automatoch lisovaním, čo zaručuje uzavretú povrchovú štruktúru, ktorá výrazne prispieva k znižovaniu nasiakavosti dosiek. Zdrsnený povrch dosiek zlepšuje priľnavosť lepidiel a tmelov.

Medzi ich hlavné výhody patrí:

  • nízka nasiakavosť (vhodné na styk so zeminou),
  • vysoká tlaková pevnosť (chráni hydroizoláciu budov pred poškodením),
  • vo vlhkom prostredí nemenné tepelnoizolačné vlastnosti (vhodné pre nízkoenergetické a pasívne budovy),
  • jednoduchá montáž, 100 % recyklovateľné,
  • ekonomicky výhodné
Tepelná izolácia soklovej časti stavby

Zateplením soklovej časti budovy tepelnoizolačnými soklovými doskami POLYFORM sa zabráni vzniku tepelných mostov, plesní… Hrúbka soklovej tepelnej izolácie je spravidla rovnaká alebo o max. 20 mm tenšia ako hrúbka samotného zateplenia obvodovej steny (ETICS). Ako tepelnú izoláciu sokla nad terénom stačí použiť soklové dosky POLYFORM EPS 150 SD. Efektívnejšie riešenie je zatepliť sokel stavby až pod úroveň nezamŕzajúcej hĺbky terénu (- 80 až 100 cm podľa lokality). Na tento účel je možné použiť soklové dosky POLYFORM EPS 200 SD s nasiakavosťou max. 1,0 %.

Tepelná izolácia stavby pod úrovňou terénu

Ako tepelnú izoláciu základovej dosky, základových pásov, vykurovaných suterénov môžeme veľmi efektívne použiť dosky POLYFORM EPS 200 PERIMETER, ktoré spoľahlivo ochránia zvislé, ako aj vodorovné hydroizolácie pred mechanickým poškodením. Vyrábajú sa so z jednej strany zdrsneným povrchom kvôli zlepšeniu priľnavosti lepidiel a tmelov, z druhej strany s 50 mm rastrovaním na zníženie povrchového napätia dosky a presnejšiu montáž.

www.jagastore.sk/stavebne-materialy