Výzva č. 3 od 23. marca 2023

Zjednodušenie podmienok, zjednodušenie administrácie ako aj zníženie podielu vlastných peňazí investora do obnovy domu priniesla už v poradí 3. výzva OBNOV DOM, ktorá bola spustená 23. marca 2023. Žiadatelia môžu podávať žiadosti od 24. apríla 2023. Výzva bude uzavretá 28. augusta 2023 alebo zaevidovaním 10 000-tej žiadosti. Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu je 190 mil. EUR.

Čo priniesla Výzva č. 3 pre žiadateľov?

 • stále platí, že dotácia sa týka len domov postavených pred rokom 2013
 • stále platí, že súčasťou obnovy domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny A Obnova rodinných domov – Opatrenia (obnovdom.sk) (napr. zateplenie obvodového plášťa, strešného
  plášťa, podlahy a pod.)
 • k vyplneniu formulára stačí doložiť len občiansky
  preukaz, list vlastníctva, potvrdenie o veku stavby (kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie obce
  resp. znalecký posudok)
  Energetický certifikát stačí doložiť dodatočne do troch mesiacov od podpisu zmluvy. – ak sa dosiahne obnovou úspora energie v rozsahu 30 až 60 %, výška príspevkov dosiahne
  max. 15 000 EUR
 • ak sa dosiahne obnovou úspora energie viac ako 60 %, žiadateľ má nárok na bonus 4 000 EUR
 • žiadateľovi stačí vynaložiť na obnovu len 25 % z celkových oprávnených nákladov (predtým
  40 %)
 • stavebné povolenie resp. ohlásenie drobnej stavby nie je potrebné prikladať k žiadosti
  Žiadateľ je však povinný splniť podmienky stavebného zákona.
 • ruší sa podmienka trvalého pobytu

Dobrou správou je, že poskytovateľ dotácií na obnovu domov má ambíciu výrazne skrátiť posudzovanie žiadostí.

S problematikou vám radi poradia aj obchodní zástupcovia spoločnosti POLYFORM.

Zdroj: www.obnovdom.sk, www.enviroportal.sk, www.minzp.sk