Radi by sme Vás informovali o podpore, ktorú sme poskytli pri vydaní knihy o Starej Ľubovni. Naša podpora je veľmi cenná pri takýchto projektoch, pretože pomáha zvýšiť povedomie o mieste a prispieva k šíreniu kultúrnych a historických hodnôt.

V knihe sa môžete dozvedieť viac informácií o histórii a kultúre Starej Ľubovne. Spoločným úsilím a spoluprácou môžeme prispieť k rozšíreniu poznania o tomto historickom a kultúrnom meste a potešiť čitateľov, ktorí sa budú mať možnosť dozvedieť viac o Starej Ľubovni prostredníctvom tejto knihy.

Knihu si môžete pozrieť na tomto odkaze

Kniha o Starej Ľubovni