Zateplenie fasády a  strešného plášťa expandovaných polystyrénom

Miesto realizácie: Podolínec

Popis realizácie: ako tepelná izolácia obvodového a strešného plášťa boli použité  dosky z expandovaného polystyrénu (EPS), aby bola zabezpečená podmienka energetickej hospodárnosti. Tepelná izolácia z EPS v zime zabraňuje únikom tepla a v lete udržuje príjemnú klímu, čím výrazne znižuje náklady na chladenie miestnosti.

Použité produkty:  EPS 70 F hrúbky 150 mm – obvodový plášť,  EPS 150   hrúbky 280 mm – strešný plášť

Dátum ukončenia realizácie: 2023

Realizácia: