Recyklácia je dôležitý proces opätovného využitia predtým použitých materiálov. Málokto však vie, že aj EPS je  veľmi dobre a efektívne recyklovateľný materiál. V oblasti recyklácie EPS je cieľom dosiahnuť úplné spracovanie odpadov z EPS tak, aby sa  životný cyklus výrobkov z EPS celkom uzavrel.

Združenie EPSSR v rámci Dobrovoľného záväzku vytvorilo pre lepší prehľad o tom, akým spôsobom je možné expandovaný polystyrén triediť, kde ho odovzdať a ako prebieha recyklácia prehľadnú stránku   www.recyklujempolystyren.sk