POLYFORM, s.r.o. je ten správny partner na ceste k pohode domova. Izolačná efektivita, zdravšie bývanie bez vzniku plesní a úspora energií sú hlavné dôvody pre zateplenie domu či bytu.

Expandovaný polystyrén (EPS) je osvedčená izolačná hmota, bez ktorej už v súčasnosti nie je možná energeticky úsporná stavba. Biele a sivé izolačné dosky si v priebehu uplynulých rokov získali na stavbách pevné miesto. Polystyrén nie je ľahký len čo sa týka váhy, dá sa ľahko zapracovať, má výborné tepelno-izolačné vlastnosti a je cenovo dostupný. Aby bolo možné polystyrén optimálne využiť, je dobre vedieť jeho vlastnosti.

Vlastnosti EPS

Expandovaný polystyrén (EPS) – ako veľmi ľahký výrobok, poskytuje vysoké benefity. EPS ako izolačný a baliaci materiál ponúka dokonalú ochranu a poskytuje riešenia podľa požiadaviek zákazníkov s ohľadom k životnému prostrediu. Jeho výroba je charakteristická nízkou úrovňou emisií a znečistenia.

Stavba domu si vyžaduje množstvo znalostí, ale aj pretečených nervov. Nie každý má čas a hlavne chuť riešiť všetky vzniknuté situácie. Obklopte sa tými správnymi ľuďmi a hneď to pôjde ako po masle. POLYFORM je skutočným tímovým hráčom. Vďaka našim produktom vám dokážeme zabezpečiť „pohodu domova“ rýchlo a jednoducho, od základov až po strechu.

Expandovaný polystyrén

Expandovaný polystyrén je vlastne množstvo vzduchových bublín uzavretých v guličkách polystyrénu. Tieto perličky obsahujú 2% polystyrénu a zvyšných 98% je vzduch, ktoré sa rôznymi spôsobmi spracovávajú do konečnej podoby výrobku. Tým, že je vzduch hermeticky utesnený vo vnútri bublín, materiál dokonale udržuje teplo. Je predsa známe, že vzduchová medzera, ktorá je bez pohybu je vynikajúcim tepelným izolátorom.

Izolácia fasády

Pri výbere vhodnej tepelnej izolácie na zateplenie obvodových stien domu, ktorá je súčasťou vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (známeho pod označením ETICS, odvodeným z anglickej skratky External Thermal Insulation Composite System), je potrebné zohľadniť viaceré faktory. Preto by ste návrh mali prenechať skúsenému projektantovi. Ten poradí nielen pri výbere materiálu, ale navrhne aj jeho správnu hrúbku.

Od 1.1.2021 pri návrhoch vonkajších stien je odporúčané navrhovať všetky novostavby a aj obnovované budovy na cieľovú odporúčanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou Ur3 = 0,15 W/(m².K). Medzi najpoužívanejšie izolanty pri ETICSe patrí produkt EPS 70 F, EPS 70 NEO a taktiež EPS 70 NSP. Kompletné portfólio našich produktov ideálnych na izoláciu vonkajších obvodových stien (ETICS) nájdete na stránke www.polyform.sk/izolacia-fasady.

Izolácia podlahy a stropu

Podlahy domov a bytov sú dôležitým prvkom, s ktorým sme dennodenne v kontakte. Ešte viac ako na výbere konečnej podlahy záleží na kvalitnom výbere a prevedení izolácie pod konečnou podlahou. EPS pre izoláciu podlahy má ideálne vlastnosti v spojení s požiadavkami na tepelnú izoláciu a tepelnú vodivosť. Podlahový polystyrén má veľmi dobré izolačné vlastnosti, nízku tepelnú vodivosť, nízku hmotnosť, ľahko sa s ním manipuluje a pracuje, má nízku nasiakavosť, chemickú odolnosť a odolnosť voči starnutiu.

Izolácia strechy

Optimálnym riešením na plochú strechu, kde je dôležitá pevnosť, je zateplenie s tvrdým polystyrénom. Ide o ľahký a trvácny materiál, ktorý strechu zaťažuje iba minimálne. Vyznačuje sa mimoriadnou pevnosťou v tlaku a odolnosťou, vďaka ktorej sa nedeformuje ani pri dlhodobom zaťažení. Tvrdý polystyrén (EPS 150, EPS 200, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO) dobre drží teplo a ak sa na streche použije, vyhnete sa priehlbinám či hromadeniu vody. Dokáže odolávať každému počasiu a je okamžite pochôdzny. Je potrebné ho však na plochú strechu správne pokladať. Treba klásť dôraz na to, aby nevznikli škáry, ktoré by mohli byť príčinou vzniku tepelných mostov. Tie možno minimalizovať kladením dosiek v dvoch vrstvách so vzájomným striedaním škár alebo použitím podkladných dosiek s polodrážkou na dlhšej strane.

Spádovanie plochých striech doskami z EPS

Medzi finančne náročné stavebné investície patria aj zhotovenia nových alebo rekonštrukcie jestvujúcich plochých striech. Ploché strechy sú najpoužívanejšou strechou na priemyselných halách a budovách. V poslednom období sú tieto strechy často používané pri navrhovaní a zhotovovaní nízkoenergetických a pasívnych domov. Spádovanie plochých striech je efektívnym riešením strešného plášťa vďaka ktorému je možné splniť požadované tepelnotechnické parametre, hlavne hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U (STN 73 0540-2+Z1+Z2) a to správnym návrhom skladby a hrúbky tepelnoizolačného materiálu.

Izolácia spodnej stavby

Medzi túto skupinu EPS patria tepelnoizolačné dosky EPS 150 SOKLOVÁ DOSKA a EPS 200 SOKLOVÁ DOSKA (vyhotovenie rovná hrana), a taktiež EPS 200 PERIMETER (vyhotovenie polodrážka). Tieto výrobky sú vyrobené lisovaním na priemyselných automatoch. Z jednej strany je zdrsnený povrch kvôli zlepšeniu priľnavosti lepidiel a tmelov, a z druhej strany je 50 mm rastrovanie z dôvodu zníženia povrchového napätia dosky a pre presnejšiu montáž.

Aj skladovanie je dôležité

Netreba zabúdať na vhodné skladovanie, pretože polystyrénové dosky sa musia skladovať v krytých vetrateľných skladoch, alebo pod prístreškom pri bežnej vlhkosti vzduchu. Teplota pri skladovaní nesmie prekročiť 70°C. Nízke teploty nemajú vplyv na ich kvalitu. Dosky sa môžu skladovať do výšky maximálne 5 m. Pri skladovaní sa musia dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy.

Vďaka našim produktom vám do interiéru v horúcom lete neprenikne teplo. V zimných mesiacoch naopak naše produkty zabezpečia pohodu a stálu teplotu vášho bývania.