Späť

Na vytvorenie potrebnej tepelnoizolačnej a spádovej vrstvy v plochých strechách. Pevné spádové dosky z EPS je možné použiť na vyspádovanie nových a dospádovanie rekonštruovaných striech, terás a balkónov. Zabezpečujú dokonalé odvodnenie takejto strechy a zabraňujú vzniku nežiaducich porastov na jej povrchu. Jednospadové dosky – najefektívnejšie vyspádovanie plochej strechy. Spádové dosky z EPS je možné použiť na vyspádovanie nových a dospádovanie rekonštruovaných striech, terás a balkónov. Dvojspádové dosky – spádovanie zložitejších tvarov plochej strechy a zabezpečenie odvodu vody požadovaným smerom

Info

Tepelnoizolačné dosky z bieleho a sivého expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015. Viac info na stránke "Spádové dosky"

Hrúbka dosky

20 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)

Rozmer dosky

1000 x 1000 mm , 1000 x 500 mm

Technické údaje

Sučiniteľ tepelnej vodivosti
0,031 ~ 0,036 W / (m . K) v závislosti od typu výrobku
Napätie v tlaku při 10% stlačiteľnosti CS (10)
100 ~ 200 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky TRi
-
Trieda reakcie na oheň
E

Ostatné produkty

arrow_back_ios
arrow_forward_ios