Pri výbere vhodnej tepelnej izolácie na zateplenie obvodových stien domu, ktorá je súčasťou vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (známeho pod označením ETICS, odvodeným z anglickej skratky External thermal insulation composite system), je potrebné zohľadniť viaceré faktory. Preto by ste návrh mali prenechať skúsenému projektantovi. Ten poradí nielen pri výbere materiálu, ale navrhne aj jeho správnu hrúbku.

Od 1.1.2021 pri návrhoch vonkajších stien je odporúčané navrhovať všetky novostavby a aj obnovované budovy na cieľovú odporúčanú hodnotu tepelného odporu

R = 6,5 m²K/W (U = 0,15 W/(m².K))

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R (STN 73 0540 – 2 + Z1 + Z2). Platnosť od 1. 1. 2019. 
Druh stavebnej konštrukcie Tepelný odpor konštrukcie
(m².K)/W
Rr1 Rr2 RR3
Normalizovaná

(požadovaná)

od 1.1.2016

Normalizovaná

(požadovaná)

od 1.1.2021

Odporúčaná

od 1.1.2021

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom  45° 4,40 4,40 6,50
Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45° 6,50 6,50 9,90
Strop nad vonkajším prostredím a) 6,50 6,50 9,80
Strop pod nevykurovaným priestorom b) 4,90 4,90 6,50
Podlaha vykurovaného priestoru na teréne 2,50 2,50 2,50
EPS 70 F

EPS 70 F

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016

Zistiť viac
EPS 80 F

EPS 80 F

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016

Zistiť viac