Podlahy domov a bytov sú dôležitým prvkom, s ktorým sme denno denne v kontakte. Ešte viac ako na výbere konečnej podlahy záleží na kvalitnom výbere a prevedení izolácie pod konečnou podlahou. Iba tak sa vyhnete akustickej nepohode a budete si užívať svoj byt alebo dom o to viac. Najčastejšími chybami pri izolovaní podláh je nesprávny výber izolácie a zlá realizácia pri pokládke – nechávanie medzier medzi izolačnými doskami.Izolácia podláh v objekte je dôležitá aj na udržanie tepla v budove. Tepelné straty sú nie len cez obvodové murivo, ale aj cez nezaizolované podlahy. Správna izolácia podláh šetrí Vaše peniaze na vykurovanie a zároveň Vám dodáva pocit tepla. Zateplenie s podlahovým polystyrénom patrí medzi najčastejšie sposoby.

Podlahový polystyrén má ideálne vlastnosti v spojení s požiadavkami na tepelnú izoláciu a tepelnú vodivosť. Podlahový polystyrén má veľmi dobré izolačné vlastnosti, nízku tepelnú vodivosť, nízku hmotnosť, ľahko sa s ním manipuluje a pracuje, má nízku nasiakavosť, chemickú odolnosť a odolnosť voči starnutiu.

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R (STN 73 0540 – 2 + Z1 + Z2). Platnosť od 1. 1. 2019. 
Druh stavebnej konštrukcie Tepelný odpor konštrukcie
(m².K)/W
Rr1 Rr2 RR3
Normalizovaná

(požadovaná)

od 1.1.2016

Normalizovaná

(požadovaná)

od 1.1.2021

Odporúčaná

od 1.1.2021

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom  45° 4,40 4,40 6,50
Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45° 6,50 6,50 9,90
Strop nad vonkajším prostredím a) 6,50 6,50 9,80
Strop pod nevykurovaným priestorom b) 4,90 4,90 6,50
Podlaha vykurovaného priestoru na teréne 2,50 2,50 2,50
EPS 70

EPS 70

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016

Zistiť viac
EPS 100

EPS 100

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016

Zistiť viac
EPS 150

EPS 150

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016

Zistiť viac
EPS 200

EPS 200

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016

Zistiť viac
EPS T 3500

EPS T 3500

Tepelno a zvukovoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016

Zistiť viac
EPS T 5000

EPS T 5000

Tepelno a zvukovoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016

Zistiť viac