Optimálnym riešením na plochú strechu, kde je dôležitá pevnosť, je zateplenie s tvrdým polystyrénom. Ide o ľahký a trvácny materiál, ktorý strechu zaťažuje iba minimálne. Vyznačuje sa mimoriadnou pevnosťou v tlaku a odolnosťou, vďaka ktorej sa nedeformuje ani pri dlhodobom zaťažení. Tvrdý polystyrén dobre drží teplo a ak sa na streche použije, vyhnete sa priehlbinám či hromadeniu vody. Dokáže odolávať každému počasiu a je okamžite pochôdzny. Je potrebné ho však na plochú strechu správne pokladať. Treba klásť dôraz na to, aby nevznikli škáry, ktoré by mohli byť príčinou vzniku tepelných mostov. Tie možno minimalizovať kladením dosiek v dvoch vrstvách so vzájomným striedaním škár alebo použitím podkladných dosiek s polodrážkou na dlhšej strane. Tvrdý polystyrén je možné pripevniť k podkladu lepením, mechanickým kotvením alebo ich kombináciou.

Normalizované hodnoty tepelného odporu konštrukcie R (STN 73 0540 – 2 + Z1 + Z2). Platnosť od 1. 1. 2019. 
Druh stavebnej konštrukcie Tepelný odpor konštrukcie
(m².K)/W
Rr1 Rr2 RR3
Normalizovaná

(požadovaná)

od 1.1.2016

Normalizovaná

(požadovaná)

od 1.1.2021

Odporúčaná

od 1.1.2021

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom  45° 4,40 4,40 6,50
Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45° 6,50 6,50 9,90
Strop nad vonkajším prostredím a) 6,50 6,50 9,80
Strop pod nevykurovaným priestorom b) 4,90 4,90 6,50
Podlaha vykurovaného priestoru na teréne 2,50 2,50 2,50
EPS 70

EPS 70

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016

Zistiť viac
EPS 100

EPS 100

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016

Zistiť viac
EPS 150

EPS 150

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016

Zistiť viac
EPS 200

EPS 200

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A2:2016

Zistiť viac