AKTUALITY

Zmena značenia expandovaného polystyrénu EPS

PDFZmena značenia expandovaného polystyrénu EPS (1.1.2016)

Zmena značenia expandovaného polystyrénu EPS

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1.1.2016 dochádza k zmene značenia expandovaného polystyrénu EPS. Nové značenie obsahuje dva pásy, kde prvý pás identifikuje výrobcu a druhý pás hrúbku dosky.

 
Kalendár 2016

Kalendár 2016

PDFKalendár 2016 (7.12.2015)

Stiahnite si kalendár na rok 2016…

 
Produktový katalóg 2015

Produktový katalóg 2015

PDFProduktový katalóg 2015 (27.7.2015)

Nový produktový katalóg 2015.

 

Zatepľujte v pohode,…

POLYFORM EPS NSP

Vážený obchodný partner, v tomto letnom období nie je horúco len nám, ale aj sivému polystyrénu počas realizácie na fasáde stavby. Preto Vám ponúkame náš osvedčený výrobok na zjednodušenie procesu zhotovovania ETICS.
POLYFORM EPS NSP, so špeciálnou stabilizačnou (reflexnou) vrstvou proti výraznému prehrievaniu tmavej polystyrénovej dosky za zvýhodnených podmienok. Prec viac informácii , prosim kontaktujte naších regionálnych obchodných zástupcov tu.

Váš POLYFORM team

 

Zmena značenia sivého polystyrénu EPS NEO

PDFZmena značenia sivého polystyrénu EPS NEO (26.6.2015)

Zmena značenia sivého polystyrénu EPS NEO

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1.7.2015 dochádza k zmene značenia sivého polystyrénu EPS NEO. Nové značenie obsahuje dva pásy, kde prvý pás identifikuje výrobcu a druhý pás hrúbku dosky.

 
Kalendár 2015

Kalendár 2015

PDFKalendár 2015 (12.12.2014)

Stiahnite si kalendár na rok 2015…

 
Katalóg VARIANT-HAUS

Katalóg VARIANT-HAUS

PDFKatalóg VARIANT-HAUS EN (1.12.2014)
PDFKatalóg VARIANT-HAUS DE (1.12.2014)

Inovatívny stavebný systém na stavbu nízkoenergetických a pasívnych domov.

 

Hrubá stavba do dvoch mesiacov 2. časť: Prvý týždeň od začiatku stavby

Hrubá stavba do dvoch mesiacov 2. časť: Prvý týždeň od začiatku stavby

Stavebný systém VARIANT-HAUS® umožňuje postaviť dom s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami v rekordne krátkom čase. Dôkazom tohto tvrdenia je rodinným dom v obci Podtureň v okrese Liptovský Mikuláš. Ako to vyzerá na stavbe domu po týždni od začatia stavebných prác? Zdroj: www.uss.sk, 28.11.2014

 

Systém Variant-Haus sa osvedčil pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov

PDFSystém Variant-Haus sa osvedčil pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov (27.11.2014)

Systém Variant-Haus sa osvedčil pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov

Stavebný systém Variant-Haus na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov sa za viac ako 20 rokov svojej existencie osvedčil na náročných trhoch Nemecka, Belgicka, Francúzska i Škandinávie. Umožňuje realizovať hrubú stavbu rodinného domu s výplňami stavebných otvorov a so strechou vrátane elektroinštalácií a vodoinštalácií v priebehu dvoch mesiacov. Zdroj : Stavebné noviny, 27.11.2014

 

Hrubá stavba do dvoch mesiacov 1. časť: Plánujeme stavbu

Hrubá stavba do dvoch mesiacov 1. časť: Plánujeme stavbu

Postaviť hrubú stavbu rodinného domu s výplňami stavebných otvorov a strechou vrátane elektroinštalácií a vodoinštalácií môžete už za dva mesiace. Stavebný systém VARIANT-HAUS® umožňuje postaviť dom s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami v rekordne krátkom čase. Presvedčiť sa môžete na príklade rodinného domu v obci Podtureň v okrese Liptovský Mikuláš. Zdroj: www.uss.sk, 21.11.2014

 

Svetová kvalita polystyrénu z Podolínca

PDFSvetová kvalita polystyrénu z Podolínca (november 2014)

Svetová kvalita polystyrénu z Podolínca

Spoločnosť Polyform, s. r. o., Podolínec vyrába produkty z expandovaného polystyrénu (EPS) už od roku 1993. Za tie roky sa vďaka svojej orientácii na kvalitu výrobkov i technologickým inováciám zaradila medzi lídrov na slovenskom trhu so stavebnými materiálmi. Ako jedna z mála spoločností na Slovensku sa venuje aj zhodnocovaniu odpadov z EPS. Zdroj : ASB 11–12/2014

 

Hrubá stavba už do 2 mesiacov

PDFHrubá stavba už do 2 mesiacov (október 2014)

Hrubá stavba už do 2 mesiacov

Inovatívny stavebný systém VARIANT-HAUS® na stavbu nízkoenergetických a pasívnych domov kombinuje betónový monolit s efektívnym zateplením tvárnicami zo sivého polystyrénu Neopor® s hrúbkou 35 cm alebo 45 cm (na trhu od roku 2015). Polystyrénové prvky sa skladajú na seba pomocou drážok, pričom vytvárajú nepriepustnú rovnú stenu, ktorá sa následne vypĺňa betónom. Zdroj : ASB 10/2014

 
Cenník EPS a XPS

Aktuálny cenník EPS a XPS

PDFCenník EPS a XPS (29.4.2014)

Aktualizovali sme cenník EPS a XPS pre veľkoobchodný predaj. Cenník je platný od 29. apríl 2014

 
Vyhlásenia o parametroch

Vyhlásenie o parametroch

Od 1. júla 2013 nadobudlo účinnosť NARIADENIE PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS.
V praxi to znamená zmenu v dokumentácií. Dňom 1. júla 2013 prestáva platiť Vyhlásenie o zhode

Do platnosti sa dostáva Vyhlásenie o parametroch

 

Spotreba polystyrénu v SR zaznamenáva ďalší nárast

DOCSpotreba polystyrénu v SR zaznamenáva ďalší nárast (2.11.2011)

Spotreba polystyrénu v SR zaznamenáva ďalší nárast

Spotreba penového polystyrénu (EPS) ako izolačného materiálu v Slovenskej republike zaznamenala za tohtoročných deväť mesiacov medziročný nárast o 3 %. Celková spotreba EPS v Slovenskej republike v období január až september 2011 bola 23 086 ton. Je zrejmé, že sa opäť naplní predpoveď vývoja spotreby EPS pre tento rok.

 

Rozsah zatepľovania na Slovensku v rokoch 2006–2010 stanovený odborným odhadom

PDFRozsah zatepľovania na Slovensku v rokoch 2006–2010 stanovený odborným odhadom (EUROSTAV – máj 2011)

Rozsah zatepľovania na Slovensku v rokoch 2006-2010 stanovený odborným odhadom

Tepelná ochrana budov zatepľovaním patrí v súčasnosti medzi stavebné práce s najväčším rastom v stavebníctve, Ani Slovenský štatistický úrad, ale ani iné ustanovizne, jednotlivé stavebné práce štatisticky nevyhodnocujú. Štatisticky sa medziročne nesledujú ani dokončené budovy, ktoré sa obnovujú, či sú to bytové alebo nebytové budovy. Nie všetky obnovené budovy začínajú stavebným konaním a končia kolaudačným rozhodnutím.

 

Nízkoenergetické a pasívne budovy s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu

PDFNízkoenergetické a pasívne budovy s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu (25.5.2011)

Nízkoenergetické a pasívne budovy s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu

V nasledujúcich desaťročiach sa v Európe očakáva značná stavebná aktivita. Aj naďalej sa budú budovať nové stavby, ale dôležitejší bude osud starých budov, ktoré sa budú musieť buď zrekonštruovať alebo zbúrať, aby sa splnili požiadavky nových nariadení. Napríklad v Nemecku sa až 70% aktivity v oblasti izolácie týka renovácie starého stavebného fondu a predpokladá sa ďalší nárast ako priamy dôsledok potreby zabezpečiť lepšiu energetickú hospodárnosť. Je potrebné zmeniť návrh a energetickú náročnosť budov, pretože sa zvyšuje verejné a právne uvedomovanie si potreby energetickej hospodárnosti a zníženia emisií skleníkových plynov.

 
Trvale udržateľná výstavba s použitím penového polystyrénu ako tepelno-izolačného materiálu

Trvale udržateľná výstavba s použitím penového polystyrénu ako tepelno-izolačného materiálu

PDFTrvale udržateľná výstavba s použitím penového polystyrénu ako tepelno-izolačného materiálu (25.5.2011)

V súčasnosti sa veľa hovorí o potrebe trvalej udržateľnosti, ale aký je presný význam tohto slova, chápeme ho všetci rovnako?

 
Slovenská obchodná inšpekcia - Výsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného (penového) polystyrénu EPS

Slovenská obchodná inšpekcia – Výsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného (penového) polystyrénu EPS

(17.1.2011)

Výsledky skúšok vlastností dosiek z expandovaného (penového) polystyrénu EPS

 
Difuze a zateplování s pěnovým polystyrenem

Difuze a zateplování s pěnovým polystyrenem

PDFDifuze a zateplování s pěnovým polystyrenem (5.11.2010)

Souvislost toku vodní páry stěnou s použitým izolačním materiálem pro zateplení. Výpočtová analýza vlhkosti vnitřního ovzduši pro stěny zateplené pěnovým polystyrenem a minerální vlnou v závislosti na teplotě vnějšího ovzduší. Vyhodnocení prostupu vlhkosti stěnou a jeho vliv na kvalitu vnitřního ovzduší.

 

Smernica pre používanie EPS v stavebníctve

PDFSmernica pre používanie EPS v stavebníctve (1.7.2010)

Smernica pre používanie EPS v stavebníctve Polystyrén je organická hmota zo skupiny penových plastov. Vyrába sa z chemickej látky – styrénu, ktorý sa získava z ropy. Expandovaný(penový) polystyrén (EPS – Expanded PolyStyren) sa expanduje pôsobením vodnej pary a nadúvadlá. Existujú aj iné typy polystyrénov, ktoré sa s EPS často zamieňajú, napríklad XPS (extrudovaný vytláčaný polystyrén), používaný iba v stavebníctve – alebo PSP (polystyrénový papier), ktorý našiel uplatnenie pri výrobe podnosov na balenie potravín.

 

Nová norma na použitie expandovaného polystyrénu

PDFNová norma na použitie expandovaného polystyrénu (1.3.2010)

Nová norma na použitie expandovaného polystyrénu Od 1.3.2010 je v platnosti nová norma: STN 72 7221–2 Priemyselne vyrábané výrobky z expandovaného Polystyrénu (EPS) Účel použitia ktorá zohľadňuje účel použitia EPS v konštrukciách budov. Uvedená norma je slovenskou modifikáciou ČSN 72 7221, vypracovaná so súhlasom ČSNI. Stanovuje požadované triedy alebo úroveň daných vlastností, ktoré má výrobok dosiahnuť, aby sa preukázala jeho spôsobilosť na zamýšľaný účel použitia pri rešpektovaní základných požiadaviek na stavby. Platí pre potreby navrhovania a zhotovovania stavieb podľa osobitných predpisov pre obvyklé typy konštrukcií a kategórie použitia.

 

Požiarne bezpečné stavebné konštrukcie s EPS

PDFPožiarne bezpečné stavebné konštrukcie s EPS

Požiarne bezpečné stavebné konštrukcie s EPS Cieľom článku je uviesť informácie o bezpečnom používaní expandovaného polystyrénu (EPS) v stavebných konštrukciách s osobitným zameraním sa na kontaktné zatepľovacie systémy (KZS). Vzhľadom na požiarnu bezpečnosť budov sa analyzuje tepelnoizolačný materiál EPS. Preukázalo sa totiž, že pri správne navrhnutej a postavenej stavbe zohráva tepelnoizolačný materiál pri horení iba minimálnu úlohu.